Sau khi Đại Lý/Nhà Phân Phối gửi đơn hàng, Công Ty tiến hành xử lý đơn và gửi phiếu xuất hàng cho Khách Hàng qua zalo/email.

Trên phiếu xuất hàng thể hiện giá trị đơn hàng và số tài khoản Công Ty.

Khách Hàng thanh toán bằng hình thức chuyển khoản về tài khoản Công Ty.

Sau khi nhận được tiền Công Ty tiến hành giao hàng. Tùy theo địa điểm mà Công Ty có hình thức vận chuyển khác nhau, vận chuyển hàng bằng máy bay, tàu, bưu điện, gửi xe.

Chính sách thanh toán và giao nhận cũng được thể hiện rõ trong hợp đồng Đại Lý/ Nhà Phân Phối, Công Ty sẽ gửi hợp đồng khi Qúy Khách Hàng tham gia vào hệ thống phân phối