Dây vai trong Benee

Tính năng vượt trổi:

Giúp tăng thời gian sử dụng, an toàn tuyệt đối cho da

Tham khảo sản phẩm:

Trải nghiệm để cảm nhận sự khác biệt của dây áo Benee